搜索结果 3:

 • Predám cisternové hasičské auto PM120F2

  Cisternové hasičské auto PM120F2 je veľkokapacitné hasičské auto strednej veľkosti vyvinuté tak, aby spĺňalo požiadavky trhu.

  Modelka: PM120F2
  Celková hmotnosť: 28500kg
  Max. cestovná rýchlosť: 90km / h
  Menovitý prietok monitora vody: 80L / S

 • Predám cisternové hasičské auto PM180F1

  Vodné cisternové hasičské auto PM180F1 môže pracovať samostatne pri nízkom tlaku a veľkej kapacite a spĺňať požiadavky na požiarnu ochranu miest, baní, tovární a dokov, najmä v logistike a skladovaní.

  Modelka: PM180F1
  Celková hmotnosť: 37300kg
  Max. cestovná rýchlosť: ≥95km / h
  Menovitý prietok monitora vody: ≥160L / S

 • Predám cisternové hasičské auto PM230F1

  Cisternový hasičský automobil PM230F1 môže byť vybavený zdvíhacím hasičským vozidlom, ktoré je spojené s prevádzkou, aby vyhovovalo potrebám požiarnych zariadení vysokých budov.

  Modelka: PM230F1
  Celková hmotnosť: 39700kg
  Max. cestovná rýchlosť: ≥90km / h
  Menovitý prietok monitora vody: ≥150L / S