搜索结果 5:

 • Vozík na údržbu ciest XF1003

  Vozík na údržbu ciest XF1003 sa používa hlavne pri stavbe funkčných vrstiev novej asfaltovej vozovky (horná tesniaca vrstva, spodná tesniaca vrstva).

  Modelka: Model XF1003
  Rýchlosť práce: 1.5-3km / h
  Rozmery: 11900 2550 × × 3355mm
  Objem sila: 10

 • XF1005 Mikropovrchový/suspenzný tmel

  XF1005 Micro-surfacing/surry tmel sa používa hlavne pri konštrukcii funkčných vrstiev nových asfaltových vozoviek (horná tesniaca vrstva, spodná tesniaca vrstva).

  Modelka: XF1005
  Rýchlosť práce: 1.5-3km / h
  Rozmery: 11900 2550 × × 3355mm
  Šírka dlažby: 2.4-4.2m

 • Predám stroj na utesňovanie kalov ZZM5165TFC

  Stroj na utesňovanie kaše ZZM5165TFC sa používa hlavne pri konštrukcii funkčných vrstiev nových asfaltových vozoviek (horná tesniaca vrstva, spodná tesniaca vrstva).

  Modelka: ZZM5165TFC
  Rýchlosť práce: 1km / h
  Rozmery: 9250x2500x3400mm
  Šírka dlažby: 2.5-4.3m

 • Predám asfaltový tmel ZZM5255TFC

  Asfaltový tmel ZZM5255TFC sa používa najmä pri výstavbe funkčných vrstiev nových asfaltových vozoviek (horná tesniaca vrstva, spodná tesniaca vrstva).

  Modelka: ZZM5255TFC
  Rýchlosť práce: 1km / h
  Rozmery: 11200 2495 × × 3400mm
  Šírka dlažby: 2.5-4.3m

 • Mikropovrchová dlažba ZZM5315TFC

  Mikro povrchová úprava vozovky ZZM5315TFC sa používa najmä pri výstavbe funkčných vrstiev nových asfaltových vozoviek (horná tesniaca vrstva, spodná tesniaca vrstva).

  Modelka: ZZM5315TFC
  Rýchlosť práce: 1km / h
  Rozmery:12250 2500 × × 3450mm
  Šírka dlažby: 2.5-4.3m