Princíp činnosti stroja na recykláciu za studena
|

Princíp činnosti stroja na recykláciu za studena

Jeho praktickejšou metódou úpravy je použitie penoasfaltu na výstavbu recyklácie za studena, čo sa stalo prelomovým a efektívnym riešením, ktoré môže v konečnom dôsledku dosiahnuť ochranu životného prostredia a ekonomické efekty. Aký je teda pracovný princíp cestného stroja na recykláciu za studena?